Загрузка страницы

Для Казахстана

Курсовые

Дипломные

Отчеты по практике

Расширенный поиск
 

Предмет: Бухгалтерлік есеп

Тип: Реферат

Объем: 28 стр.

Полный просмотр работы

Ұсынылатын әдебиеттер

Жоспар
1 Материалдық қорлар есебі 3
2 Материалдар есебінің процедурасы 9
3 Еңбекке ақы төлеу шығындары есебінің мақсаты 16
4 Өндірістегі ақаулар есебі 22
5 Алдағы кезең шығындарының есебі мен таратылуы 26
Әдебиеттер 28

1 Материалдық қорлар есебі
Өндірістегі өнім шығындарының басты үш негізгі элементтері бар: негізгі (тікелей) матералдар; тікелей енбек ақы шығындары (бүдан былай тексте өндірістік жүмысшыларының негізгі еңбек ақылары ретінде көрсетіледі); жанама шығындар (бүдан кейін жалпыөндірістік шығындар, кейде оны үстеме шығындар деп те атайды).
Енді осы аталған элементтердің әр қайсысын қарастырайық. Алдымен материалдар есебіне көңіл бөлеміз, сосын жүмыс күшіне. Демек, бізге осы кезенде біршама процедуралармен және оған сәйкес құжаттармен толықтанысьш алуымыз керек, содан соң, материал есебі мен бақылау процедурасын зерттейміз.
Қазіргі кездегі ендірістік ортада шаруашьшық етуші субъектілер көп бөлшектер мен өлшеуіштерді қажет ететін, кең ассортиментті енімдер өндіреді. Сондықтан, мүндай ШС-де материалдарды басқару және жоспарлау мәселелері кешенді мәселелер болып табылады.

2 Материалдар есебінің процедурасы
Дәлденген есеп (нақты баға әдісі) — материалдар қозғалысының абсолютті дәл есеп әдісі болып табылады. Бұл кезде сомалық есептің нәтижесіне әр түрлі партияда келіп түскен материалдардьщ көлемі де (параметрі бірдей), сақтау орны да, әр түрлі болса да әсер етпейді. ШС-не келіп түскен материалдардың әрбір партиясына жеке инвентарлық карточка жүргізіледі. Бұл жағдайда есептік баға — сатып алудың да нақты бағасы болып танылады. Жеке әрбір материалға (яғни олардың бірлігіне) инвентарлық нөмер беріледі, ал бүл бір мағыналы материалды ажыратуға мүмкіндік береді. Материалды босату кезінде бухгалтерлер қандай инвентарлық нөмір және қай бөлімшеден өндіріске босатылғаны туралы арнайы есептік регистрде белгі соғады. Бүл кезде ол өз құнын дайын өнімге берген материалдар құнымен сәйкес келуі мүмкін, бірақ ол сатылған кезде, аталған сәйкестік сақталмайды.

3 Еңбекке ақы төлеу шығындары есебінің мақсаты
Өндірістік қызметте жүмыс күші негізінен қозғаушы күш ретінде таналады және ол өндіріс элементтерінің бірі болып саналады. Тек жұмыс күші, тірі еңбек (еңбекгің өзі) ғана косымша қүнды жасайды. Совдықган, көптеген авторлардың пікірі бойынша еңбек ресурстары өндіргіш күштердің маңызды элементі және экономикалық потенциалды көрсеткіштер ретінде ескеру керек деп санайды.
Еңбек ресурстары деп тек ШС-гі жүмысшылар саны емес, және олардың жалпы білімі мен кәсіби дайындЫҚ деңгейлері, сондай-ақ ездерінщ службалық міндеттеріне қатысы түсіндіріледі.
Еңбек ресурстарын бағалау қажеттілігі туралы экономикалық әдебиеттерде бүрыннан зерттеліп келеді. Бүндай зерттеулерде бағалау тәсілдерінің ортақмағыналы емес екендігін ейбек ресурстарына арналған ғылыми еңбектерден көруге болады.

4 Өндірістегі ақаулар есебі
Өндірілген өнімнің сапасы әрбір еңбек ұжымы бойынша олардың қызметінің нәтижесін бағалауда айқындаушы болып табылады. Әрбір кәсіпорын өзінің абыройын, бәсекелестік қабілеттілігін, ұжымның кәсіби және патриоттық мақтанышын ақатағаны абзал. Кәсіпорын өнімнің сапасына бақылау жасап, техникалық-бақылау бөлімінің жұмысына жәрдемдесіп отыруға тиіс. Сапасыз өнім шығару ұжымның шаруашылық еебінде, жалақысында және әлеуметтік игіліктерінде сөзсіз шығынға әкеп соғады.
Сапасы жағынан белгіленген немесе техникалық шарттарға сәйкес келмейтін және өзінің тікелей мақсатына пайдалануға жарамайтын бұйымдар өнім ақауы болып есептелінеді. Ақау бойынша жіктеледі:

5 Алдағы кезең шығындарының есебі мен таратылуы
Шарушылық қызметінің барысында кәсіпорындарда келесі есепті кезеңнің өндіріс шығындарына немесе айнлымына жатқызылатын шығндар туындайды, яғни пайда болады Мұндай шығындарға мынадай жұмсалған шығындар: маусымдық өнеркәсіп саласында ндірісті дайындау бойынша; жаңа өндірісті, жаңа цехтарды, жаңа агрегаттарды құрау және жаңа кәсіпорындарды игеру бойынша; өнімнің жаңа түрін өндіруді игеру мен дайындау және технологиялық процесстер бойыша; тау-кен жұмыстарын жүргізуге даярлық жасау бойынша; егістік жерлерді қайта өңдеу; өндірісті ұлғайтқан немесе ұйымдастарған жағдайда жұмысшыларды жаппай жұмысқа қабылдаған кезде; жалға алушының қаржысының еебінен жасалатын жалға берілген негізгі құралдарды күрделі жөндеуден өткізген кезде; техникалық әдебиетке, газеттерге және журналдарға жазылған кезде; алдағы есепті кезең үшін төленген жалдау ақысы; алдын ала төленген сақтандыру төлемдері және бақа да шығындары жатады.