Загрузка страницы

Для Казахстана

Курсовые

Дипломные

Отчеты по практике

Расширенный поиск
 

Предмет: Саясаттану

Тип: Бақылау жұмыс

Объем: 21 стр.

Полный просмотр работы

Әлеуметтік стратификация

Жоспар
1 ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ҚҮРЫЛЫМЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТАНУЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК СТРАТИФИКАЦИЯСЫ 3
2 ӘЛЕУМЕТТІК МОБИЛЬДІК. ҚАЗІРГІ ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ҚҮРЫЛЫМЫ ДАМУЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 18

1 ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ҚҮРЫЛЫМЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТАНУЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК СТРАТИФИКАЦИЯСЫ
Әлеуметтік стратификация — әлеуметтанудың орталык, такырыбы. Ол қоғамның түрліше әлеуметтік жіктелісін түсіндіреді. Қоғамдық кү-рылымды біз мәртебелердің жиынтығы арқылы, қоғамдық еңбек бөлінісі арқьшы, және т.б. арқылы қүрылатынын көрсетуге талпындык, Қарапайым қоғамда мәртебелер саны аз және енбек бөлінісі деңгейі төмен болады, ал казіргі замандағы қоғамда — мәртебелер кептеп саналады және еңбек бөлінісін үйымдастыру деңгейі де әлдеқайда жоғары.
Әлеуметтік кұрам әлеуметтік стратификацияға айналады - вертикаль-ды тәртіппен орналаскан әлеуметтік жіктердін, жиынтығы, дәлірек айт-канда кедейлердің, ауқаттылардың, байлардың жиынтығы.

Құлдық - теңсіздігі мүлде шектелген адамдарды қүлдыққа салудың экономикалық, өлеуметтік және заңды түрі. Құлдык - тарихи эволюция сатысынан өткен көрініс. Оның екі түрін ажыратып көрсетеді: 1) пат-риархалдык кұлдық. Бұл - құлдықтың ең қарапайым түрі. Қүл отбасы-ның ең кіші мүшесінің бүкіл құқығын пайдаланады: қожайынмен бір үйде түрады, қоғамдық емірге қатысады, еріктілермен некеге отырады, қожайынның мүлік-дүниесіне мүрагер бола алады. Қүлды өлтіруге тый-ым салынды; 2) ал классикалык құлдықта құлды толық басыбайлылыққа салды: ол жеке түрды, ештеңеге қатыстырылмады, ештеңеге мұрагер бола алмады, некеге отырмады, отбасы болмады. Оны өлтіруге рұқсат етілді. Қүлдың жеке меншігі болмады, бірақ ол қожайынның жеке меншігі деп саналды.

2 ӘЛЕУМЕТТІК МОБИЛЬДІК. ҚАЗІРГІ ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ҚҮРЫЛЫМЫ ДАМУЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Кез-келген коғамдағы адамдардың топтары әлдебір өзгерістерге үшырамайды деп қарастыруға әсте болмайды.

Еңбектің сипаты мен мазмүнына және сол саладағы тұрмыс пен емір жағдайларына қызығушылық, «елу жылда ел жаңа» дегендей, үрпақтың жаңғыруына орай өзгеріске түседі, ал кейде бұл процесс адамдардың бір ұрпағы екіншісімен алмаспай жатып іске асуы мүмкін, ондай көрініс өмірде жиі байқалады. Соның нәтижесінде адамдардың бір кәсіби және әлеуметтік жіктен екіншісіне өту процесі қарқынды жүреді.