Загрузка страницы

Для Казахстана

Курсовые

Дипломные

Отчеты по практике

Расширенный поиск
 

Предмет: Экономикалық теория

Тип: Реферат

Объем: 8 стр.

Полный просмотр работы

Ашық экономика

Жоспар
1. Төлем балансы 3
2. Ағымдағы шот, капитал қозғалысының есебі. Капиталдың халықаралық ағымы 4
3. Кіші ашық экономика моделі 6
4. Фискальдық саясаттың төлем балансына әсері 7
Қолданылатын әдебиеттер 8

1. Төлем балансы
Елдің ашық экономикадағы іс-әрекеттері мен сауда операциялары төлем балансында көрініс табады. Елдің экспорттық операциялары елдің импортынан артық болған жағдайда төлем балансын активті (оң), ал кем болған жағдайда пассивті (теріс) сальдолы деп атаймыз.
Төлем балансы төмендегідей тармақтардан құралады:

2. Ағымдағы шот, капитал қозғалысының есебі. Капиталдың халықаралық ағымы
Ашық экономикада, жабық экономикадағы сияқты қаржы нарығы тауар нарығымен тығыз байланысты. Осы байланысты көрсету үшін төмендегі негізгі макроэкономикалық тепе-теңдікті пайдаланамыз:
Y= C + I + G + NX
Y - C - G = NX+ I
Жоғарыда қарастырылғандай, Y - C – G дегеніміз ұлттық жинақ ақша (мемлекеттің қор жинағы) (S)
S = I + NX
(I – S) + NX = 0
Осы теңдеудің әрбір бөлігінің өз аты бар. NX – тауарлар мен қызметтің халықаралық ағымын көрсетеді. Ол төлем балансының ағымдағы шоты деген ат алған. Ағымдағы шот – біздің таза экспортымызға айырбасталып шетелден алынатын сома.

3. Кіші ашық экономика моделі
Ашық экономикадағы экономикалық агенттер әрекетін түсіндіру үшін модель құру қажет. Модельде біз қарастыратын экономика кіші ашық экономика деп аталады. Кіші ашық экономиканың ерекшелігі оның үлесі әлемдік нарықта шамалы болады, әлемдегі пайыз мөлшерлемесіне де әсері шамалы. Кіші ашық экономика әлемдік пайыз мөлшерлемесін берілген деп қарастырады.
Модельді құруда мынадай үш тұжырымдамаға сүйенеміз:

4. Фискальдық саясаттың төлем балансына әсері
Бірдей баға заңы деген ат алған экономикалық теорияның негізгі постулаты бойынша бір тауар бір уақытта әр түрлі жерде әр түрлі бағамен сатылмайды. Халықаралық нарықтарда қолданылатын бірдей баға заңы сатып алушылық қабілетінің паритеті деген ат алды. Бұл тұжырым бойынша, халықаралық нарықтағы мысалы доллардың сатып алу қабілеті бірдей. Мысалы, егер астық А елінде Б еліне қарағанда арзан болса, онда А елінен астық сатып алып оны Б еліне сату арқылы пайда табуға болады. Осындай алыпсатарлық әрекет нәтижесінде А еліндегі астыққа сұраныс және Б еліндегі астық ұсынысы өседі.

Қолданылатын әдебиеттер:
1. Грегор Мэнкью. Макроэкономика. М. МГУ, 1994
2. Мамыров Н.К. Тлеужанова М.А. Макроэкономика. Алматы. Экономика, 2003
3. Долан Э.Дж., и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. М.,1994.
4. Долан Э.Дж., Линдсей Д.Е.Макроэкономика. С-Пб.,1994.
5. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. Дело, 1997