Загрузка страницы

Для Казахстана

Курсовые

Дипломные

Отчеты по практике

Расширенный поиск
 

Предмет: Сирек заттар

Тип: Курстық жұмыс

Объем: 21 стр.

Год: 2010

Полный просмотр работы

Химияда катализаторлардың ролі


Мазмұны
1 Катализаторды ашқан ғалым 3
1.1 Метанды-булы процесс 4
1.2 Аммиак 5
2 Химиялық жүйелер туралы ұғым 8
2.1 Синтез газдан сутекті алу және оның қолданысы 11
2.2 Риформинг процесі 12
2.3 Метанды-булы процесс 16
2.4 Аммиак 17
Пайдаланылған әдебиеттер. 21

1 Катализаторды ашқан ғалым
Қатты отындарды газдату газогенераторда өткізіледі, түзілетін жанғыш газдар (негізінен СО2 Н және СН4- тең тұратын) генераторлы деп аталады. Қатты отындардың барлық түрлерін газдандырады: тас және қоңыр көмірлер, антрацит, кокс, жартылай кокс? торф, ағаш, жанғыш сланецтер және т.б. генераторлық газдарды негізінен металлургиялық шыны, керамикалық және басқа өндірістерде, ішкі жанғыш двигательдерде газтурбиналарда және тұрмыстық қажетіне отын ретінде қолданады. Үрленетін газдар құрамына байланысты ауалық газ (газдану ауамен өткізіледі), булы ауалық, булыоттекті, сулы, жартылай сулы, оттекті үрлеу болып белінеді.

1.1 Метанды-булы процесс
Бұл процестің бірінші сатысы - ол метанмен су буы арасында өтетін эндотермиялық реакция:

2 Химиялық жүйелер туралы ұғым
Берілген физика-химиялық процесте болатын немесе қатынасатын компоненттердің жиынтығын жүйелі деп атаймыз. Жүйе гомогенді (біртекті) және гетерогенді (біртексіз, екі немесе көп фазалы) болуы мүмкін.

2.1 Синтез газдан сутекті алу және оның қолданысы
Сутекті алудың қазіргі барлық өнеркәсіптік тәсілдерден (судың электролизі, жоғары температурада темірмен су буларын тотықсыздандыру, кокстеу газдарынан сутекті бөлу.

2.2 Риформинг процесі
Бензин сапасын жоғарлату үшін риформинг процееі қолданылады. Онда тікелей немесе крекинг өдісімек алын-ған бензинді Рі немесе Ні-ден жасалған катализатор арқылы 1-5 МПа қысымда өткізед. Сонымен катализдік риформинг процесі көмегімен мұнайдан тікелей айдалып алған бензинді бөлігін өндеп, ондағы көмірсутекті тізбекті барынша тармақты етуге және арен шығымын арттыруға болады.

2.3 Метанды-булы процесс
Бұл процестің бірінші сатысы - ол метанмен су буы арасында өтетін эндотермиялық реакция: