Загрузка страницы

Для Казахстана

Курсовые

Дипломные

Отчеты по практике

Расширенный поиск
 

Предмет: Электрмагнит өрісінің теориясы

Тип: Бақылау жұмыс

Объем: 8 стр.

Год: 2012

Полный просмотр работы

Сегнетодиэлектриктің полярлану қисығын зерттеу


Жоспар

1 Сегнетодиэлектриктің полярлану қисығын зерттеу 3
1.1 Теориялық мәліметтер 3
1.2 Тапсырма 5
1.3 Жұмысты орындау бойынша нұсқаулар 6
Әдебиет 8

1 Сегнетодиэлектриктің полярлану қисығын зерттеу
1.1 Теориялық мәліметтер
Диэлектриктердің полярлануы дегеніміз - сыртқы электр өрісінің әсерімен зарядтың оның атомдары мен молекуларының ішінде ығысуы, ал Р полярланғандық векторы полярлану нәтижесінде ығысу бағытына перпендикуляр бет бірлігі арқылы өткен заряд саңына тең болады.
Қарапайым диэлектриктерде Р полярланғандық векторы мен D электрлік ығысу векторы (электростатикалық индукция векторы) Е электр өрісінің кернеулілігіне пропорционал келеді

1.2 Тапсырма

1.2.1 Виртуалды немес электронды осцилографтың экранда q(u) сызықты емес конденсаторының кулон-вольттік сипаттамасын алу.
1.2.2 P(E)диелекртигінің поляризациялық сипаттамасын сонымен қатар конденсатор астарлы бетінің S = 300 мм2 ауданын және оқшаулаудың d = 0,01 мм қалыңдығын қабылдап, диэлектрик өтімдіктің қатыстығының (E)электр өрісі кернеулілігіне тәуелділігін құру және есептеу.

1.3 Жұмысты орындау бойынша нұсқаулар

1.3.1 Жинақ алаңында 1.3 суретіндегі тәжірибие сұлбасына сәйкес зертханалық құрылғыны құра және V0 – 100 B , ал V1 – 20 В вольтметр өлшеу шегін құрастыр. Ескертулер: Сызықты емес конденсатордағы кернеу амплитудасы жоғарғы гармоникалдардағы резонанстік құбылыстардың нәтижесінде 100В жетуі мүмкін. Коннектордың шығуында синфаздық сигналды азайту және бөгеттерді төмендету үшін вертуалды аспаптарды пайдаланғанда, сызықты және сызықты емес конденсаторлардың орнын ауыстырма, сұлбада көрсетілген коннекторды қосудың полярлығын сақта. Электронды осцилографты пайдаланған кезде, ортақ көлденең немесе тік кірулердің дұрыс қосылуын бақыла.