Загрузка страницы

Для Казахстана

Курсовые

Дипломные

Отчеты по практике

Расширенный поиск
 

Предмет: Информатика

Тип: Курстық жұмыс

Объем: 28 стр.

Год: 2012

Полный просмотр работы

Basic тілі

Мазмұны

Кіріспе 3
1 Бейсик тілінің негіздері 4
1.1 Программаның негізгі құрылымы 4
1.2 Мәліметтер типі 4
1.3 Массивтер 5
1.4 Өрнек 5
1.5 Стандартты функциялар 6
1.6 Негізгі операторлар 7
1.7 Цикл операторы 9
1.7 Қосалқы программалар, функция және процедуралар 10
2 Графика және түс 14
3 Файлдар. Файлдармен Бейсикте тізбектей және тура қатынас жасауы мүмкіндігі 17
3.1 Тізбектелген кіру мүмкіндікті файлдар 17
3.2 Тікелей қатынас жасау мүмкіндікті файл 19
4 Жылжымалы көрініс, дыбыстық эффектілер және клавиатурадағы стандарттық емес енгізу 22
4.1 DRAW операторы 22
4.2 GET және PUT операторлары 23
4.3 BEEP операторы 23
4.4 Play операторы 24
4.5 Inkey операторы 24
5 Турбо Бейсиктегі стандартты процедуралар кітапханасы 26
Қорытынды 27
Әдебиеттер тізімі 28

Кіріспе

Бүгінгі таңда ғылым мен техниканың дамуының жетістіктеріне сай, жоғарғы сапалы ЭВМ өміріміздің әр түрлі саласында кеңінен пайдаланылуда. Осыған сай ЭВМ-де жұмыс істеу амалын программа арқылы басқара алатын инженерлер-систематехниктерге сұраныс көп. ЭВМ мен ара қатынасты қалыптастыруға қажетті Fortran, Basic, Pascal, Cи және т.б. сияқты алгоритмді тілдер компьютерде есептерді белгілеп, нәтижесін тез арада шығаруға пайдаланылады.
Келесі курстық жұмыста бір алгоритмдік тіл қарастырылады. Олар –Qbasic тілі. Менің алға қойған мақсатым – осы талданатын жұмыста және бір тілде программалап, оны мониторға шығару. Қазіргі кезде кеңінен қолданылатын программалау жүйесінің бірі – Basic. Бастапқыда Basic тілі программалауды алғаш үйренушілер үшін өте тиімді құрал болып табылады. Билл Гейтс көмегімен Basic тілі қазіргі заман талабына сай, қуатты программалау жүйесіне айналды. Basic – жоғарғы деңгейлі программалау жүйесі. Оның логикалық құрылымы әр түрлі есептерді дәл шешуге көмегін тигізеді. Сондықтан, оқушылар мен студенттерге программалаудың негізін Basic тілін оқытып-үйретуден бастап, программалаудың қыр-сырын меңгертудің маңызы зор.

1 Бейсик тілінің негіздері

1.1 Программаның негізгі құрылымы

Программа жолдардан тұрады. 1 жол қос нүктемен бөлінген бір немесе бірнеше оператордан тұрады.
Мысалы: а=1: в=1
Операторды келесі жолға көшіруге болады. Бұл жағдайда “-” көшіруге белгісі қолданылады. Мысалы:

1.2 Мәліметтер типі

Бүтін (мәні 32767 ден 37776-ге дейін, 2 байт бөлінеді); ұзын бүтін (25-31 ден 25310-ға дейін, 4 байт); нақты (4 байт); екі еселенген нақты (8 байт); Символдық (әрбір символдан кейін, әр символға 1 байт бөлінеді).
- айнымалылар типі өзі ұсынатын мәліметтер типімен анықталады.
Айнымалылар типінің тиісті белгісімен есімінен кейін көрсетіледі.

1.3 Массивтер

Массивтердің өлшемдерін қажеттімен DIM операторының көмегімен сипаттайды. Мысалы: DIM а(20), b(10:20, 25:45) операторы бір өлшемді А массивін сипаттайды. Оның индексі 0 ден 10-ға дейін және екі өлшемді В массиві, оның индексі біріншісі 10-нан 20-ға дейін екіншісі 25-тен 45-ке дейін.
Егер сипаттағанда индекстің төменгі шекарасы көрсетілмесе, онда ол 0-ге тең.
Option Basen операторын пайдаланып индексі n-ге тең төменгі шекпараны беруге болады. Мысалы:

1.4 Өрнек

Символдық өрнек символдық тұрақтылардан, символдық айнымалылардан, символдық функциялардан, + бірігу белгісімен (конкатенция немесе бірігу). Мысалы,

2 Графика және түс

Графикалық режимде экран тор ретінде қаралады, түйіндердегі нүктелер қосылуы (ақ немесе басқа түс ) немесе өшірілуі мүмкін. Нүкте x,y координаталармен біркелкіленеді; x – горизонталь орналасқан орын номері (0 – дан бастап 319 немесе 639 – ға дейін режимге байланысты), y – вертикаль орналасқан орын номері (0 – дан бастап 199 немесе 349 – ға дейінгі режимге байланысты). Нүкте 0,0 координаталарымен экранның сол жақ жоғары бұрышында орналасқан.
Графикалық режим screen операторымен орнатылады (немесе асып тасталады).

3 Файлдар. Файлдармен Бейсикте тізбектей және тура қатынас жасауы мүмкіндігі

Егер мәліметтер жиынын немесе программаның көп пайдалану керек болса, онда оларды сыртқы есете сақтау құрылғыларында (мысалы диск немесе дискета) сақтау керек. Бұл үшін файлдар құрылады. Файлдың аты болу керек және файл аты 2 бөлімнен тұрады: өз аты және кеңейтіндісі.
1 атын 0 бір кеңейтінді. Файл аты 8 символдан тұрады, ал кеңейтіндісі 1 – 3 дейінгі символдан тұрады. Мына символдар қолданылуы мүмкін:

3.1 Тізбектелген кіру мүмкіндікті файлдар

Тізбектелген файл оларға кіру мүмкіндіктері тізбектей орындалатын жазбалардан тұрады. Тізбектелген файлдарды құру келесі қадамдардан тұрады:

3.2 Тікелей қатынас жасау мүмкіндікті файл

Тікелей қатынас жасау мүмкіндікті файл жазбалардан тұрады. Ол жазбаларға еркін жағдайда жазба номері арқылы кіруге болады.
Тікелей қатынас жасау мүмкіндікті файлды құру мынадай қадамдардан тұрады.
Файлды ашу ( open операторы ) файл жазбасының тапсырмасы немесе буфер белгіленуі (field операторы) жазбаны буферге жіберу (Lset 2 0 немесе Rset операторы) буфер мазмұнын файлға аудару (PUT операторы ) егер PUT операторында жазба номері айқын көрсетілсе, буфер ағымдағы жазба орнына жылжиды. Файл ашқанда ағымдағы жазба сілтемесі 1 – ге тең және әрбір енгізу немесе шығару операцияларынан кейін сілтеме келесі жазбаға жылжиды; файлды жабу (close операторы).
Жазбалар символдар жолы ретінде беріледі, сондықтан сәйкес келетін функцияларды мәліметтерді символ жолына түрлендіруде және керісінше түрлендіруде қолдану керек.

Қорытынды

Бейсик тілінің шарт, қайталау операторларын жақсы меңгердім. Осы курстық жұмыста меңгерген материал оқушылар мен студенттерге программалаудың негізін Basic тілін оқытып-үйретуден бастап, программалаудың қыр-сырын меңгертудің маңызы зор.
Массивтерді баяндауды оларды өндеу және олармен жұмыс істеу осы курстық жұмыста жақсы көрсетілген.

Әдебиеттер тізімі

1. Светозарова Г. И: Мельников А. А. и др. Практикум по программированию на языке Бейсик. М.:Наука, 1988
2. Алексеев В. Е. Вычислительная техника и программирование. М. Высшая школа, 1991