Загрузка страницы

Для Казахстана

Курсовые

Дипломные

Отчеты по практике

Расширенный поиск
 

Предмет: Аудит

Тип: Бақылау жұмыс

Объем: 6 стр.

Год: 2012

Полный просмотр работы

Қаржылық қорытындының қалыптасуы мен сату кезеңінің аудиті

Кәсіпорынның кредиторлық және дебиторлық қарыздарын аудиторлық тексеру дебиторлық қарыздардың құрылуынан басталады. Ол үшін дебиторлық қарыздар бөлімінің синтетикалық шоттары бойынша есебінің дұрыс жүргізілуін тексереді.
Өнімді (жұмыс,қызмет) сатудан түскен кіріс қосымша құн салығын,акциздерді және тағы сол сияқты салықтар мен төлемдерді, сонымен қатар қайтарылған тауарлар құны сатудан шегерулер, бағадан шегерулер алынып тастап көрсетіледі.

Тапсырыстар өнімге тапсырыс берушілер мен және материал мен жабдықтаушылар мен келісіледі. Сатып алушылардын ассортименті, жөнелту мерзімі, өнімнің саны, сапасы,бағасы,есеп айрысу формасы көрсетілген келісім шартта жасалынады.
Өнімді жөнелту және сату дұрыстығын тексеруге аудитор мыналарды анықтау қажет:

Еңбек ақы өнімнің өзіндік құнының негізгі элементтерінің бірі болып табылады, сондықтан да еңбек ақы есебінің дұрыс ұйымдастырылуын аудиторлық тексеру еңбек өнімділігінің артуына, өнімнің өзіндік құнының кемуіне және еңбеккерлердің өмір деңгейінің жақсаруына себепші болады.
Қызметкерлермен есеп айырысу есебін аудиторлық тексерудің негізгі міндеттері:

Аудитор қызметкерлер еңбек ақыдан басқа әлеуметтік сақтандыру қаражаттары есебінен еңбекке уақытша жарамсыздық жөніндегі жәрдемақыны алуды тексереді.
Негізгі және қосымша еңбек ақылар еңбек ақы қорын құрады. Еңбек ақы қорының құрамына еңбек ақының барлық түрлері сыйақылар, үстемелер, қосымша ақылар, заңға сәйкес қызметкердің жұмыс жасамаған уақытына есептелген ақша сомаларын қоса алғанда, ақшалай немесе натуралды нысанда есептелген жеке әлеуметтік жеңілдіктер қосылады.

Дебиторлық қарыздар - бұл сатып алушылардың, тапсырыс берушілерден еншілес серіктестіктердің және басқа да дебиторлардың төлеуге тиісті борыштары. Әрине кәсіпорын уақытында ақы төлеуге қабілеттілерге қызмет көрсетуге мүдделі. Ақтауға болатын және ақтауға болмайтын қарыздар бар. Ақтауға болатын берешекке мерзімі жетпеген немесе 1 айдан аспаған қарыздар жатады. Ақтауға болмайтын қарыздарға мерзімі асып кеткен қарыздарды жатқызамыз.
Дебиторлық қарыздар шаруашылық жүргізуші субъект активінің маңызды бөлігі болып табылады. Дебиторлық қарыздардың актвінің үш елеулі сипаттамалары бар:

Әдебиеттер
1. ҚР Конституциясы - Алматы: Әділет-пресс, 1997.
2. ҚР 2007 жылғы 28.02. № 234-ІІІ заңы «Бухгалтерлiк есеп пен к,аржылық есептілік туралы»
3. ҚР «Аудиторлык. кызмет туралы Заңы» енгізілген өзгертулер және толықгырулармен қоса № 139-11.
4. К,Р Азаматтык, кодексi - Алматы: Борки, 1999
5. К,Р К,ылмыстык. Кодексi Заңы - 16.06.1997 ж. № 167-1 Алматы: Дәyiр, 1998
6. Аудиттің Халықаралық Cтaндapттаp жинағы, Алматы, 2006.
7. Бухгалтерлік есеп Cтандapттapы мен әдiстемелiк ұсынымдары
8. Ержанов М.С. Аудит 1. Базовый учебник Алматы 2005
9. Ажибаева З.Н. Аудит. Учебник. Алматы 2005
10. Абленов Д. Аудит . Оқулық. Алматы 2005