Загрузка страницы

Для Казахстана

Курсовые

Дипломные

Отчеты по практике

Расширенный поиск
 

Предмет: Инвестициялардың математикалық негіздері

Тип: Бақылау жұмыс

Объем: 20 стр.

Год: 2012

Полный просмотр работы

Опциондар және своптар


Жоспар
1 Опциондар және своптар 3
1.1 Опциондар нарығы 3
1.11 Опциондардың контрактылар мазмұны 3
1.12 Опциондардың нарықтық инвестициялық стратегиялары 4
1.2 Опциондар бағалары мен құндылықтарын анықтау 8
1.21 Опциондар құны 8
1.22 Опциондар бағаларының модельдерін анықтау 10
1. 23 Опциондар сыйлығының биномиалдық моделі 11
1.24 Дельта, гамма, тета, ро және вега опциондары 15
1.3 Своптар 16
1.31 Пайыздық своптар 16
1.32 Акциялық своптар 18
Әдебиеттер 20

1 Опциондар және своптар
1.1 Опциондар нарығы
1.11 Опциондардың контрактылар мазмұны
Опцион–инвестициялық портфельдік тәуекелдігін төмендетудің бір инструменті.
Опцион – бұл контракт, таңдау құқығын ұсынады, оны орындау немесе орындаудан бас тарту. Опциондық контрактыда – бір тұлға опционды сатады, ал екінші тұлға оны сатып алады. Сатып алушы сатушыға опциондық сыйлық төлейді. Тұлға, опционды сатушы міндетті контрактыда көрсетілген бағамен активті сатады немесе сатып алады. Опциондар американдық және еуропалық.

1.12 Опциондардың нарықтық инвестициялық стратегиялары
Ақшалар ағымының әртүрлі варианттарын опцион пут және опцион колл осылардың әртүрлі бағаларын қиыстыру арқылы сатып алуға болады және осы қиыстыруға активтердің өздерін қатыстырады.

1.2 Опциондар бағалары мен құндылықтарын анықтау
1.21 Опциондар құны
Опциондар құндылығының екі ұғымы бар:
ішкі және уақыттылық құндылықтар.
Опцион коллдың ішкі құндылығы. Опцион колл ішкі құндылығы – бұл активтің нарықтық бағасы мен орындалу бағасының өзара айырымы.Ішкі құндылық опционның тез орындалуы арқылы анықталады. Басқаша айтқанда опцион уақыты біткенде орындалады. Ішкі құндылықты анықтаудың жалпы ережесі:

1.22 Опциондар бағаларының модельдерін анықтау
Сұрақтың қойылуы. Айталық, 3- айлық опцион колл орындалу бағасымен 90 $ сатылып алынды.
Опционның орындалу мезгілінде актив бағасының ықтималдығына келесі үлестірімде жобаланды (4-кесте):

1. 23 Опциондар сыйлығының биномиалдық моделі
Бірпериодтылық моделі.
Акцияның ағымдағы нарықтық 90 $ бағасын қарастыралық. Бір жыл өткен соң баға 110$ немесе 70$ болуы жобаланылады. Айталық,осы акцияға опциондық контракт (опцион колл) бір жыл өту мезгілінен кейін орындалу бағасы 100$-ға жасалды.Егер баға 110$ өсетін жағдайда опцион құндылығы 10$, ал баға кемитін жағдайда опцион құндылығы нөльге тең.
Алғашқы мезгілде (контракт жасау мезгілінде) опцион құндылығын табу қажет. Осы мақсатта құндылықты анықтаудың үш амалын қарастыруға болады:

1.24 Дельта, гамма, тета, ро және вега опциондары
Дельта. Опцион бағасының өзгеру жылдамдығы акция бағасының өзгеруіне тәуелді.
Опцион колл:

1.3 Своптар
Своп – болашақта үздіксіз ақшалар ағынын айырбастау туралы келісім. Своптардың әр алуан түрлері бар. Инвестициялық анализ курсында пайыздық своптар мен акциялық своптар қарастырылады.

1.31 Пайыздық своптар
Айталық, АБС компаниясының облигацияларының белгіленген (фиксирован) табыстарымен, ал DEФ компаниясының облигацияларының өзгермелі (плавающий-қалқу) табыстарымен пайдаланады.

1.32 Акциялық своптар
Своптарға екі субъектылар қатысады, оның біріншісі біраз ақшалар қосындысын екіншісіне төлейді, фондылық индекстің өзгеруіне байланысты, ал екіншісі – белгіленген ақшалар қосындысын тұрақты ұтыс тігуіне сәйкес төлейді.

Әдебиеттер
1 Назарбаев Н. Қазақстан жолы. – Астана, 2001. – 372 б.
2 Назарбаев Н. А. Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!
Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидат Н. Ә. Назарбаевтың сайлауалды бағдарламасы, 2011. – 25 б.
3 Алаш айнасы-газеті: Инвестиция, 21.05.2011жыл. – № 90.
4 Алаш айнасы-газеті: Жоба, 13.01. 2011жыл. – № 120.
5 Алаш айнасы-газеті: Кредитке білім алу; 13.08. 2011. – № 142.
6 « Инвестициялар туралы» заң 2003 жыл 8 қаңтар. – № 373-11.
7 Аньшин В.М. Инвестиционный анализ : учеб.-прак. пособие. –М. : Дело, 2004. – 280 с.
8 Аяпова Ж. М., Арынов Е. М. Русско-казахский толковый экономический словарь предпринимателя. – Алматы : 1993. – 320 с.
9. Чепурин М. Н. и др. Сборник задач по экономической теории. – Киров, 2000. – 264 с.