Загрузка страницы

Для Казахстана

Курсовые

Дипломные

Отчеты по практике

Расширенный поиск
 

Предмет: Информатика

Тип: Курстық жұмыс

Объем: 21 стр.

Полный просмотр работы

Turbo Pascal-дағы жолдық қатарлар

Жоспары
І. Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
2.1. Жолдық қатарлар
2.2. Жолдық процедуралар мен фукнциялар
2.3. Жолдық қатарларға программа құру
2.4. Жолдық қатарлар мен амалдар орындау
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер

Кіріспе
Текстік режимде жұмыс
Экранда символдардың шығуы мен түзілуі монитордың видеоадаптерінің жұмысына байланысты болады. Компьютерде орнатылған видеоадаптердің көмегімен символдарды текстік немесе графиктік режимде шығаруға болады.
Көптеген программаларда текстік мәліметтерді Read, Readln, Write, Writeln процедураларының көмегімен енгізу-шығару программаның көрнекі және ыңғайлы болып шығуына жеткіліксіз болып табылады. Сондықтан Turbo Pascal-да текстік режимде жұмыс істеу үшін қолданылатын арнаулы функциялар мен процедуралар қарастырылған. Олар арнаулы CRT (Cathode Ray Tube display – электронды-сәулелі дисплей) библиотекалық модулі құрамында жазылған. Оларды текстік режимде жұмыс істеуге пайдалану үшін программаның басында CRT модулін USES қызметші сөзінде жазып кету керек. Сонда ғана программалауда CRT модулінің барлық процедуралаы мен функцияларын пайдалануға болады.

2.1. CRT модулінің процедуралары мен функциялары
Текстік режимді орнату үшін TEXTMODE процедурасы қолданылады. Программалау барысында соңғы орнатылған режим нөмірін LASTMODE функциясымен білуге болады, мысалы:

2.2. TEXTBACKGROUND және TEXTCOLOR процедуралары TEXTBACKGROUND процедурасы көмегімен текстің, экранның немесе ағымдағы терезенің түстерін орнатуға болады, жазылуы:

2.3. CRT модулінің құрамына дыбыс шығару процедуралары
CRT модулінің құрамына дыбыс шығару үшін қолданылатын келесі процедуралар кіреді:
Белгілі бір жиілікпен дыбыс шығару үшін SOUND процедурасы қолданылады, жазылуы:

Қорытыңды
Сонымен қорыта келе біз экранда символдардың шығуы мен түзілуі монитордың видеоадаптерінің жұмысына байланысты болатынын білдік. Енді компьютерде орнатылған видеоадаптердің көмегімен символдарды текстік немесе графиктік режимде шығаруға болады.
Turbo Pascal-да текстік режимде жұмыс істеу үшін қолданылатын арнаулы функциялар мен процедуралар қарастырылған екенін білімез. Соның ішіндегі CRT (Cathode Ray Tube display) – электронды-сәулелі дисплей екен. Ал текстік режимді орнату үшін TEXTMODE процедурасы қолданылады. Текстік режимнің көмегімен біз символдардың экранға шығатын түсін орната аламыз, оны TEXTBACKGROUND және TEXTCOLOR процедуралары арқылы жазамыз. Бұл процедаралардың өзінің түс кодтары бар. CRT модулінің құрамынан тағы бір процедура білдік, ол белгілі бір жиілікпен дыбыс шығару үшін қолданылатын SOUND процедурасы, сол орнатылған дыбысты өшіру үшін параметрсіз NOSOUND процедурасы қолданылады.

Пайдаланылған әдебиеттер
1. В.В. Фаронов «Основы Турбо-Паскаля» - М., Учебно-инженерный центр «МВТУ-ФЕСТО ДИДАКТИК», 1992 г.
2. В.Ф. Шаньгин, Л.М. Поддубная «Программирование на языке Паскаль», М., Высшая школа, 1991 г.
3. В.Г. Абрамов, Н.П. Трифонов «Введение в язык Паскаль», М.. 1988 г.
4. В.С. Зубов «Программирование на языке Паскаль», М., 1997 г.
5. С.А. Абрамов «Задачи по программированию», М., Наука, 1988 г., 225с.
6. О.Н. Перминов «Программирование на языке Паскаль», М.. Машиностроение, 1986 г.
7. Р. Форсайт «Паскаль для всех», М., Машиностроение, 1986 г.
8. Г. Светозарова «Практикум по программированию на языке Бейсик», 1988 г.
9. Клинт Хикс «Руководство пользователя», Ин.лит., 2000 г.
10. В.В. Подбельский «Язык СИ++», С-П, Питер, 2001 г.
11. М. Уэйт, С. Прата, Д. Мартин «Язык СИ», Изд.ин.лит., 2000г.
12. Н. Джехани «Программирование на языке СИ++» М., Мир, 2000 г.
13. В.К. Потоцский «Работаем на языке СИ», М., Наука, 2001 г.
14. Б. Страуступ «Языки программирования», М. Изд.ин.лит., 2000 г.
15. Л.М. Романовская, Т.В. Русс, С.Г. Свитковский «Программирование в среде СИ», С-П., Питер Пресс, 2001 г.
16. Никита Культин «Самоучитель. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphi», 2-е изд, перераб. и доп., СПб, БХВ-Петербург, 2002 г.–416 с.:ил.
17. В.В. Фаронов «Турбо Паскаль 7.0. Практика программирования. Учебное пособие. Издание 7, перераб.» - М., Нолидж, издатель Молгачева С.В., 2001–416с.:ил.
18. А.И. Марченко, Л.А. Марченко «Программирование в среде Турбо Паскаль», пятое издание, базовый курс, Киев, «ВЕК+», 1999 – 464с.:ил.
19. Электронный учебник «СИ и Паскаль», Ким С.Т., Мырзаев Р.С., 2003 г.