Загрузка страницы

Для Казахстана

Курсовые

Дипломные

Отчеты по практике

Расширенный поиск
 

Предмет: Бухгалтерлік есеп

Тип: Реферат

Объем: 13 стр.

Полный просмотр работы

Өндірістік шығындар есебін ұйымдастыру


Жоспар
1. Шығындарды бөлу және топтастыру 3
2. Негізгі өндіріс есебі 5
3. Көмекші өндіріс есебі 8
4. Өндірістік шығындар есебі 11
5. Үстеме шығындар есебі 11
Әдебиеттер 13

1. Шығындарды бөлу және топтастыру
Өндірістік шығындар есебін ұйымдастыру бухгалтерлік шоттар мен шығындарды топтастырудан тұрады. Оған мынадай факторлар ықпал етеді:

Бұл есеп кәсіпорын басшылығына мыналарды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Тұтастай кәсіпорынның да, оның құрылымдык бөлімшелерінің де жұмысы тиімділігін ықпалды және жанжақты бақылау өнімнің өзіндік құнын калькуляцияда қажетті; өнімнің жекелеген түрлері арасындағы қосымша шығындарды бөлу.
Жауапкершілік орталықтары жөніндегі есептің мақсаты әрбір жауапкершілік орталықтары бойынша шыгындар мен табыс туралы мәліметтерді сметадан ауытқуды жауапты адамға арту үшін жинақтау. Жауапкершілік орталықтары бойынша нақты мәліметтерді қысқа уақыт аралығында жасалатын смета орындау жөніндегі есепте бухгалтер-талдаушы көрсетеді. Олардан жауапкершілік орталықтарының басшылары шығыстың әр түрлі баптары бойынша сметадан ауытқушылықтар туралы ақпарат алады.

2. Негізгі өндіріс есебі
Өндірістік шығындар. Олар төрт элементтен тұрады:

Өндірістік қорлар кәсіпорын қоймасындағы материалдар, бітпеген өндіріс, дайын өнім (тауар) қорларында көрсетіледі. Олар түгенделуге тиісті, кәсіпорын активінде болады жэне алдағы есепті кезеңдерде пайда әкелуге тиісті.
Тікелей материалдық шығындарға дайын өнімнің бөлігі болатын негізгі материалдар мен шикзат шығындары кіреді және олардың кұнын белгілі бір бұйымға тікелей және үнемді, аса мол шығынсыз жатқызады. Материалдық шығындардың шамасын өнімнің нақты түрін өндіруге, материал бірлігі бағасына қолданылуға тиісті, материалдар сынына көбейтіп, санауға болмайды.

3. Көмекші өндіріс есебі
Қайтарымсыз шығындар - бұлар бұрын болған шығындар. Олар болашақ шығындарға ықпал ете алмайды және ешқандай осы шақтағы немесе болашақтағы іс-қимылдар оны өзгерте алмайды, мәселен, сатып алынған жабдықтың бастапқы құны (бағасы) мен материалдық корларды жасау шығындары. Сондыктан бұл шығындар болашақта шешім қабылдау кезінде есепке алынбайды.

4. Өндірістік шығындар есебі
Қызмет көрсетуші өндірістер мен шаруашылықтардың шығындарын есепке алу, олар үшін белгіленген шығындар баптарының номенклатурасы бойынша «Қызмет көрсетуші өндірістер мен шаруашылықтардың шығындарын есепке алу ведомосында» жүргізіледі.
Ведомосқа жазу «Жалақы мен материалдар шығындарын тарату», «Негізгі құрал-жабдықтардың амортизациясының есебі», «Көмекші өндірістер көрсеткен қызметтерін тарату» талдамалы кестелерінен және басқа да құжаттарынан жасалынады.

5. Үстеме шығындар есебі
ТҮКШ кірістері мынадай баптар бойынша есепке алынады: пәтерақы, тұрғын үй емес үй жайға арендалық ақы төлеу, үй шаруашылығының пайдалану шығындарын жабу үшін арендаторлардан алым жинау, басқа да кірістер.
Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорыдардағы шығындарды есепке алу және өнімнің өзіндік құнын есептеу.