Загрузка страницы

Для Казахстана

Курсовые

Дипломные

Отчеты по практике

Расширенный поиск
 

Предмет: Банктегі бухгалтерлік есеп

Тип: Бақылау жұмыс

Объем: 31 стр.

Полный просмотр работы

Банктегі бухгалтерлік есеп

Жоспар
1 Банктегі бухгалтерлік есеп 3
1.1 Банктің атқарымдық бөлімшелерін фронт-офис және бэк-офиске бөлу тұжрымдамасы 3
1.2 Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің құрылымы 7
1.3 Бас бухгалтердің рөлі 13
1.4. Құжаттау және құжат айналымы 15
1.5 Бас бухгалтерлік кітаптың рөлі мен маңызы 24
Әдебиеттер 31

1 Банктегі бухгалтерлік есеп
1.1 Банктің атқарымдық бөлімшелерін фронт-офис және бэк-офиске бөлу тұжрымдамасы
Жеделдету, клиенттерді тарту мен қызмет көрсету сапасын жақсарту, нарықты басып алу, өзінің нарықтық позициясын күшейту, банк операцияларын тиімді нарықтық позициясын күшейту, банк операцияларын тиімді басқару сияқты стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін банк үдерістерінің реинжиниринг бизнесін қолдану керек, бұл банк үдерісін банк үшін де, клиент үшін де тиімді үдерістермен ауыстыруға әкеледі. Клиент үшін оң өзгеріс - операциялардың орындалу мерзімінің қысқаруы, ал банктер үшін операцияларды жүргізуге кететін шығындардың азаюы.

Фронт-офистің қызметіне кіретіндер:
— банктің клиенттерімен, серіктестерімен, жабдықтаушыларымен мәміле жасау;
— жасалған мәміле мәліметтерін өзгерту және тіркеу;
— келісімшарттарды дайындау, ұзарту, бұзу;
— несиелер бойынша банктік қызмет үшін қаржыларды қамтамасыз ету;
— қаржыларды нарықта орналастыру;
— қаржыларды тарту мен орналастыру арасындағы арбитраж;

1.2 Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің құрылымы
Банктің атқарымдық бөлімшелерін фронт-офиске және бэк-офиске бөлу тұжырымдамасы. Бухгалтерлік есеп жүйесі дегеніміз, банктің ұйымдастырылуына бақылау жасауға және жоспарлау үшін басшыларға қажетті қаржылық және экономикалық ақпараттарды дайындау мақсатында мәліметтерді жинау мен өңдеу жүзеге асырылатын, басшыларға арналған ақпараттық жүйені білдіреді.
Бухгалтерлік есеп жүйесінің негізгі сапалық сипаттарына келесілер жатады:

1.3 Бас бухгалтердің рөлі
Банктердегі eceпті - операциялық жұмыстарды, ұйымдастыру мәселелерімен айналысатын және бақылау қызметін жүзеге асыратын Бас бухгалтер қамтамасыз етеді. Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментіне жетекшілік ету, тек жоғары білімді мамандарға ғана жүктелетін үлкен жауапкершілікті іс, сондықтан да бас бухгалтер, оның орынбасары, департамент бөлімдерінің бастықтары лауазымдарына жоғары экономикалық білімі бар, қолданыстағы банк заңдылықтары бойынша заңдарда бекітілген, банк жүйесінде тиісті жұмыс өтілі бар тұлғалар тағайындалады. Бұл жерде, Бас бухгалтердің орынбасары, департамент бөлімдерінің бастықтары, банктің филиалдарындағы бас бухгалтер мен оның орынбасарлары лауазымдарына бас офистің бас бухгалтерімен келісе отырып тағайындалады. Бас бухгалтердің құқықтары мен міндеттері бас бухгалтерлер жөніндегі Ережелерде анықталған.

1.4. Құжаттау және құжат айналымы
Өздерінің кызметтерін бөлуге және құжаттауды жүргізуге байланысты бухгалтерлік есеп және есептілік Департаменті, өз кезегінде шартты түрде Бас бухгалтерияға және көмекші бухгалтерияға бөлінеді. Бухгалтерлік бөлім банктің ресми есептілігін жүргізеді, банктің басқа бөлімдері өздерінің жазбаларын өзін-өзі бақылау мақсатында жүргізуі мүмкін.
Есептерге жауапты бөлім, Бас кітапты жүргізуші Бас бухгалтерия болып табылады. Есептің көмекші орталықтар кызметін орындаушы, яғни бөлшектенген, аналитиканың есепті орындайтын банктің басқа бөлімдері көмекші бухгалтерия болып табылады және көмекші бухгалтерлік кітаптар мен журналдарды жүргізеді.

1.5 Бас бухгалтерлік кітаптың рөлі мен маңызы
Бас кітап - көмекші бухгалтерлік журналдардан алынған банктің синтетикалық шоттары бойынша жиынтық жазбалардың негізінде қалыптасқан банктің ақпараттық жүйесі.
Бас бухгалтерлік кітап шоттарының құрылымы негізгі және қосымша белгілерден тұрады.
Негізгі белгілері — бұл екінші деңгейлі банктердің Бас кітабын құрастыруға керекті бухгалтерлік есептің шоттар жоспарына сәйкес бөлшектеу деңгейінің ең аз міндетті деңгейі:

Әдебиеттер
1. Асхауер Г. Введение в банковскос дсло. — М., 1997.
2. Ачкасов А.Н. «Активные операции коммерческих банков». — М.: Консалт-банкир, 1994.
3. Бабичева Ю.А. Балковскос дсло. — М.: Экономика, 1993.
4. Банковское дело: Справочное пособие / Под рсд. Ю.А. Бабичевой. — М,: Экономика, 1994.
5. Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система учета и отчетности.
6. — М.: Финшісы и статистика, 1992.
7. Заңдар, нормативтік актілер және нұсқаулар.