Загрузка страницы

Для Казахстана

Курсовые

Дипломные

Отчеты по практике

Расширенный поиск
 

Предмет: Конвертерлік болат өндіру тәсілі

Тип: Бақылау жұмыс

Объем: 10 стр.

Год: 2012

Полный просмотр работы

Конвертерлік үрдістің отқатөзімді және шикіқұрамдық материалы


Жоспар

1 Конвертерлік үрдістің отқатөзімді және шикіқұрамдық материалы 3
1.1 Отқатөзімді материал 3
1.2 Шикіқұрамдық материал 6
Әдебиеттер 10

1 Конвертерлік үрдістің отқатөзімді және шикіқұрамдық материалы

Болат қорытуға арналған агрегат конвертердің шегені негізді немесе қышқылды отқатөзімді кірпіштен қаланып, сыртынан қалың болат қаңылтырмен қапталған.
Үрдістің негізгі шикіқұрамдық материалы белгілі бір химиялық құрамды сұйық шойын. Балқыманы салқындату үшін негізінен скрап (болат қалдықтары) қолданылады. Сонымен қатар қожтүзгіш материал, тотықтырғыш және ферроқорытпалар пайдаланылады.

1.1 Отқатөзімді материал

Минерал шикізаты негізінде жасалып, өзінің қасиетін сондайлық өзгеріссіз жоғары температурада сақтай алатын материалды отқатөзімді деп атайды.
Болат өндірісінде қолданылатын отқатөзімді материалдың негізгі міндеті: жоғары температуралы балқыма мен қож және газды ортада өзінің қасиетін сақтай отырып, ұзақ уақытқа жарамды әрі арзан болуы. Отқатөзімді материалдың сапасы болат қорыту агрегатының өнімділігіне, болаттың сапасы мен құнына әсер етеді.
Отқатөзімді бұйымның жіктелімі. Өндірісте қолданылатын отқатөзімді материал қалыпталған, яғни қалыптау арқылы белгілі бір пішін берілген (кірпіш, фасонды бұйым, блок) және қалыпталмаған (ұнтақ және т.б.) болып бөлінеді.

1.2 Шикіқұрамдық материал

Конвертерлік болат қорыту үрдісінің шикіқұрамдық материалын металдық, қосымша және тотықтырғыш деп бөледі [3–5]. Шикіқұрам материалының металдық бөлігіне шойын, скрап және ферроқорытпа жатса, қосымшаға – қожтүзгіш (әк, боксит, балқытқыш шпат және т.б.). Тотықтырғышқа ауа, техникалық таза оттегі, темір кені және т.б. жатады.
Шойын. Конвертерлік үрдістің түріне қарай шойын бессемерлік, томастық, мартендік (мартендік және оттегілі конвертерлік үрдіс үшін) (1.1 кесте) және т.б. болып бөлінеді.

Әдебиеттер

1 Металлургическая теплотехника. В 2 томах. Том 2. Конструкция и работа печей. Кривандин В.А., Неведомская И.Н., Кабахидзе В.В. и др.– М. : Металлургия, 1986. – 542 с.
2 Абдрахманов Е.С., Тусупбекова М.Ж. Огнеупоры для металлургических и литейных печах. – Павлодар: НИЦ ПГУ им. С.Торайгырова, 2006. – 86 с.
3 Металлургия стали. Явойский В.И., Кряковский Ю.В., Григорьев В.П. и др – М. : Металлургия, 1983. – 584 с.
4 Кудрин В.А. Металлургия стали. – М. : Металлургия, 1989. –560 с.
5 Бигеев А.М. Металлургия стали. – М. : Металлургия, 1988. –480 с.
6 Толымбеков М.Ж. Болат балқыту өндірісінің негіздері. 1–бөлім. – Алматы: РБК, 1994. – 164 б.