Загрузка страницы

Для Казахстана

Курсовые

Дипломные

Отчеты по практике

Расширенный поиск
 

Предмет: Банктік ісі

Тип: Баяндама

Объем: 7 стр.

Полный просмотр работы

Банктік шот шарты негізінде банктер жүргізетін операциялар

Жоспар
1. Банктік шоттар түсінігі.
2. Банктік шот шартының түсінігі.
3. Банктер жүргізетін операциялар.
4. Банктік шот шарты негізінде жүргізетін операциялар.

Уәкілетті банкте ашылған резидент емес банктің корреспонденттік шоты арқылы жжүзеге асырылатын ақша төлемі мен аударымы тек аудару тәртібімен жасалады.
Банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын тоқтатып қою немесе банктік шотта жатқан ақшаға арест салу Қазақстан Республикасының заң кесімдеріне сәйкес банктік шоттардан шығыс операцияларын тоқтатып қоюға немесе клиенттің банктік шотта жатқан ақшасына арест салуға құқығы бар уәкілетті органдардың тиісті шешімдері (қаулылары) негізінде жүргізіледі.

Корреспондент банктің респондет банкке ашатын корреспонденттік шоты “ЛОРО”, ал респондент банкте “НОСТРО” деп аталады.
Банк клиенттері заңды тұлғаның және жеке кәсіпкердің корреспонденттік шоттарын есепке алмағанда басқа банктік шоттары бойынша тиісті операцияларды тоқтата тұру:

Осындай өкімді шығарған салық органы банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру себебі жойылған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде оның (өкімнің) күшін жояды.
Клиенттің банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру тек салық берешегін өтеу жөніндегі операцияларға ғана емес сонымен бірге оның барлық шығыс операцияларына да қолданылады.

Заңды тұлғаның немесе заңды тұлға құрмай кәсіпкерлікпен айналысқан жеке тұлғаның банктік шоты жабылғаннан кейін банк он күндік мерзімде осындай мән-жай туралы тиісті салық қызметі органдарына жазбаша түрде хабарлауға міндетті.
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің банктік шотын банк Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі осы мемлекеттік мекеменің банктік шотын ашуға берген рұқсатты қайтарып алған жағдайда жабады.

Негізігі әдебиеттер тізімі
1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995г.
2. Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 года
3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2001 года № 190 «О минимальных размерах уставного и собственного капиталов банков второго уровня»
4. Банковское право Республики Казахстан. / Под ред. Л. Давыдова, Д. Раймонова. Алматы 2000г.
5. Банковское дело. / Под ред. О.И. Лаврушина. М., 1992.