Загрузка страницы

Для Казахстана

Курсовые

Дипломные

Отчеты по практике

Расширенный поиск
 

Предмет: Банктік ісі

Тип: Баяндама

Объем: 16 стр.

Полный просмотр работы

Жер телімін бағалау

Жоспар
1 Жер, жер қатынастары, рента 3
2 Жерге төленетін төлем және жерді бағалау 8
3 Жер телімдерін жеке бағалаудың дәстүрлі әдістері мен тәсілдері 10
4 Салыстырмалы тәсілмен бағалау әдістері 11
5 Табыстық тәсілмен бағалау әдістері 13
6 Шығындық тәсілмен бағалау әдісі 15
Әдебиеттер 17

1 Жер, жер қатынастары, рента
Жер (жер ресурстары) - табиғаттың бір бөлігі. Қазақстан Республикасының жер кодексі, жерді табиғаттың маңызды құрамдас бөлігі, күзетілетін табиғи объектісі; өндірістің табиғи құралы мен табиғи кеңістіктік базисы, қолданылатын табиғи ресурсы және меншік құқығының жылжымайтын мүлікі ретінде қарастырады.
Адамзат қоғамында жер - өндіріс құралы. Еңбек құралы бола тұра, жер бір жағынан еңбектің құралы болып табылады, өйткені адам қызметтің қандай да болмасын саласында оған белгілі бір мөлшерде әрекет етеді. Осы екі қасиеттердің жиынтығы жерді халық шаруашылықтың барлық саласында қызмет ететін өндірістің арнайы құралы болады. Өндіріс құралы ретінде жердің жылжымайтын мүлікті бағалауға тікелей әсер ететін өзінің ерекшеліктері бар:

2 Жерге төленетін төлем және жерді бағалау
Жер кодексі Қазақстан Республикасындағы жерді ақылы қолдануды бекітті. Жерді қолданғаны үшін төлемдердің түрлері мынадай: жер салығы (жылжымайтын мүлікке салықты жүзеге асырғанға дейін) және жалғалық төлем. Жер салығын төлеу тәртібі Қазақстан Республикасының салықтар және жиындар туралы заңдылығымен бекітіледі.

3 Жер телімдерін жеке бағалаудың дәстүрлі әдістері мен тәсілдері
Жердің құны басқа тауарлар сияқты болашақ табысты алу тұрғысынан оның ағымдағы құндылығын бейнелейтіні теориялық жалпыға мәлім. Коммерциялық қолдану жағдайында жер телімінің болашақ табыстары жылдық жалғалық төлемінің күтілетін мөлшерінен (шартты есептелген рента) телімді иемдену мен қолдануға кеткен шығындарды алып тастағанға тәуелді болады, яғни

4 Салыстырмалы тәсілмен бағалау әдістері
Жердің нарықтық құнын анықтауға арналған бағалау әдістерінің ішінде сатуларды салыстыру әдісі жиі қолданылады. Мұндай әдісті қолданған кезде бағалаушы жылжымайтын мүлікке сәйкес нарығында көптеген көрсеткіштердің жиыны бойынша бағалауларды ұқсас болып келетін, мақсатты қолдануды қоса отырып және ұқсас қажетті салыстырмалы ақпаратты жинайтын жер телімінің нақты сатылуын көрсетеді. Бұдан кейін бұл мәмілелер туралы ақпарат оның дұрыс екендігін білу үшін бағалау үрдісінде қолдану мүмкіндігі тексеріледі.

5 Табыстық тәсілмен бағалау әдістері
Мұндай әдістерге жер телімін бағалау кезінде ең басты жер рентасының капитализациялау әдісімен жер телімінің қалдық әдістерін жатқызуға болады.
Жер рентасының капитализациялау әдісі-жалға алушы мүліктік салық немесе басқа да шығындарды төлеуге жауапкершілікке ие болатын кезде жер телімінің ғимараттардан бөлек жалға алған кездегі жер учаскісінің бағалауда ыңғайлы болып келеді.

6 Шығындық тәсілмен бағалау әдісі
Классикалық табыс тәсілін тәртіп бойынша жер телімін тікелей бағалау үшін қолданылмайды. Бірақ онда салынған айырым қағидасын берілген сыныптың екі басқа әдістерінде қолданылады, мысалы бөлу әдісінде. Бөлу әдісі айырым қағидасы бойынша жерді бағалау әдісі ретінде әйгілі болып табылатын шығын үлгісіне негізделген: жер телімінің сату бағасынан орнын толтыру құны ретінде анықталған жақсартулар құны алып тасталынады. Осындай тәртіпте есептелген жердің құны сатуларды салыстыру әдісінде қосымша ақпарат ретінде қолданылады.