Загрузка страницы

Для Казахстана

Курсовые

Дипломные

Отчеты по практике

Расширенный поиск
 

Предмет: Бухгалтерлiк есеп

Тип: Курстық жұмыс

Объем: 35 стр.

Полный просмотр работы

Ақша құралдарының экономикалық мазмұны

М А З М Ұ Н Ы
Кіріспе 3
Бөлім 1. Ақша қаражаттарының экономикалық мазмұны және тәжірибиешілер мен ғалымдардың жетілдіру жолындағы еңбектері 6
1.1 Ақша қаражаттарының экономикалық мазмұны 6
1.2. Тәжірибешілер мен ғалымдардың еңбектеріндегі ақша қаражаттары есебінің жетілдіру жолдары 10
Бөлім 2. БҚОФ «Қазпошта» АҚ ұйымдастырушылық –экономикалық сипаттамасы 14
2.1 Кәсіпорынның экономикалық-шаруашылық сипаттамасы 14
2.2. «Қазпошта» АҚ есеп және қаржылық
жұмыстарының ұйымдастырылуы 20
Бөлім 3. «Қазпошта» АҚ ақша құралдарының есебі 25
3.1. Кассадағы ақша құралдарының есебі 25
Қорытынды 32
Қолданылған әдебиеттер тізімі 35

Кіріспе
Кәсіпорынның қалыпты жұмыс істеуі үшін, бухгалтерлік есеп арқылы қалыптасқан обьективті экономикалық ақпарат қажет.
Бухгалтерлік есептің дұрыс жүргізілуі мүліктің бар болуы мен қозғалысына бақылау жасауды қамтамасыз етіп, шаруашылық жүргізудегі жағымсыз теріс фактілерді уақытылы дер кезінде ескертуді, кәсіпорынның қаржылық қорытындылары мен шаруашылық жүргізу ісінен нақты да толық ақпарат алуға мүмкіндік береді.

Курстық жұмысының мақсаты – қазіргі кездегі ақша қаражатының есебін жүргізудің жайы және оны жетілдірудің ұсынбаларын әзірлеу болып табылады.
- тәжірибиешілер мен ғалымдар атап көрсеткендей ақша қаражатының экономикалық мазұмыны ашылып, олардың есебін жүргізудегі проблемалар атап өтілді.
- «Қазпошта» АҚ қаржылық-экономикалық сипаттамасы беріліп, ондағы есеп жүргізуді ұйымдастыру мен қаржы жұмыстарының жағдайы қаралды.
- ақша қаражатының есебін жүргізуді ұйымдастырудың жайы және оны жетілдірудің бағыттары зерделенді.
- ақша қаражатына аудиторлық тексеруді жүргізудің әдістері ашылды.
- ақша қаражаты туралы ақпараттық есеп беру және есеп жүргізуді жетілдірудің ұсынбалары әзірленіп, зерттеулердің қортындылары жинақталды.
Курстық жұмысының теориялық және әдістемелік негізі болып аудит және есеп жөніндегі нормативтік актілер, осы зерттеліп отырған мәселе бойынша оқулықтар мен ғылыми еңбектер алынды. Ақша қаражаттарының есебін жүргізудің жай үйі «Қазпошта» АҚ мысалы ретінде алынды. Сонымен қатар қаржылық есеп берудегі алғашқы құжаттары мен есеп жүргізу жөніндегі тізім көрсеткіштері пайдаланылды.

Бөлім 1. Ақша қаражаттарының экономикалық мазмұны және тәжірибиешілер мен ғалымдардың жетілдіру жолындағы еңбектері
1.1 Ақша қаражаттарының экономикалық мазмұны
Кез-келген кәсіпорынға өндірістік қызметін жүзеге асыруы үшін қажетті мөлшерде айналым қаражаты қажет. Айналым қаражаты құрамында, ақша қаражаты ерекше орын алады. Олар матералдар мен шикізат алуға, жұмысшылардың еңбек ақыларын төлеуге, басқа да шаруашылық процестерге қажет.
Ақша - тауардың ерекше қасиеті, оның кез-келген басқа тауарлардың құнын көрсете алатындығы, оның жалпыға бірдей жұмыс істейтіндігі, яғни жалпыға бірдей алмастыру құралы екендігі белгілі.

1.2. Тәжірибешілер мен ғалымдардың еңбектеріндегі ақша қаражаттары есебінің жетілдіру жолдары
Ғылыми коммунизмнің негізін қалаушылар К.Маркс пен Ф.Энгельс өздерінің еңбектерінде ақшаның шығу тегін, оның әлеуметтік-экономикалық маңызын және капиталистік экономика жағдайындағы ролін қарадстырды. Олар капитализмнен социализмге өту кезеңінде ақшаның белсенді пайдаланудың обьективті қажеттілігін дәлелдеді.

Бөлім 2. БҚОФ «Қазпошта» АҚ ұйымдастырушылық –экономикалық сипаттамасы
2.1 Кәсіпорынның экономикалық-шаруашылық сипаттамасы
БҚОФ «Қазпошта» АҚ Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Қаратөбе ауданы, қаратөбе селосы Ғ. Құрмағалиев көшесі 17 мекен жайында орналасқан. Қоғамда қазақ және орыс тілдерінде өз атауы бар фирма бланкілері, мөрі, штампы, өзінің балансы, банктердегі есеп және басқа да шоттары бар. Қоғамның құрылу және іс-әрекеттерінің мақсаты:

2.2. «Қазпошта» АҚ есеп және қаржылық жұмыстарының ұйымдастырылуы
Қаржылық жұмысты ұйымдастыру үшін шаруашылық субьектісі өзінің арнайы қаржылық қызметін қалыптастырады. Ол негізінен бухгалтерия және экономикалық жоспарлау бөлімдері түрінде көрініс табады. Қаржылық қызметтің іс-әрекеттерінің басты мақсаты кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге, экономикалық өсу және пайда табуға арналған тұрақты алғы шарттарды құру болып табылады.
Қаржылық жұмыстың негігі мазмұны мыналардан тұрады:

Бөлім 3. «Қазпошта» АҚ ақша құралдарының есебі
3.1. Кассадағы ақша құралдарының есебі
Жалпы ақша ұаражаттары банкте есеп айырысу шотында сақталады. Тек күнделікті шаруашылыққа қажетті қолма-қол ақша қаражаты кассада сақталады.
Кәсіпорындардағы кассалық операцияларды жүргізу ережесі арнайы кассалық операцияларды жүргізу тәртібінде қабылданған.

Қорытынды
Осы жұмыс барысында жүргізілген зерттеулермен төмендегідей қорытынды жасауға болады.
Тұтас шаруашылық механизмі құрамында ақша қаражаттары негізгі қаржылық құрал болып табылады. Кәсіпорынға ақша қаражаттары өндіріске, бюжеттік төлемдер үшін, жабдықтаушылармен есеп айырысу, еңбек ақы беру үшін, және сонымен қатар негізгі қызметтерінің бірі қаржылық операцияларды жүргізу үшін қажет. Кәсіпорынның ақша қаражаттарын басқаруда бухгалтерлік есебі маңызды орын алады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. № 2732, 26 желтоқсан 1995 жылғы Қазақстан Республикасының “Бухгалтерлік есеп жөнінде ” жарлығы. 28 ақпан 2007 жылғы өзгерістерімен және толықтыруларымен
2. Әбдіманапов Ә.З. “Бухгалтерлік есеп теориясы және принциптері” Алматы-2001 ж.
3. Бухгалтерлік есеп стандарты. Алматы - 1996 ж.
4. Би Вандер Вил «Управленческий учет» Москва, Аудит 1997 ж.
5. Девид Мидитон «Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений» Москва. Аудит 1997 г.
6. Друри К. «Введение в управленческий и пройзводственный учет» Москва. Аудит 1994 г.
7. Дюсенбаев К.Ш. “Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау” Алматы - 2004 ж.
8. Ефимова О.В. “Как анализировать финансовое положение предприятия” Москва 1994 г.
9. Карпова Т.П. «Управленческий учет» Москва, Аудит 1994 г.
10. Кеулімжаев Қ.И. “Бухгалтерлік есеп принциптері” Алматы - 2003ж.
11. Керьянова З.В. “Теория бухгалтерского учета ” Москва 1999 г.
12. Ковалев.В.В. “Финансовый анализ” Москва-1996
13. Кондраков И.П. “Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит” Москва 1994 г.
14. КлейнерГ.Б. “Оценка финансового состояния предприятия” Москва 1995г.
15. Любушин С. “Анализ хозяйственной деятельности предприятия” Москва 2000 г.
16. Нидлз Б. “Принципы бухгалтерского учета” Москва 2000 г.
17. Радостовец В.К. “Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп” Алматы 2003 ж.
18. Сейдахметов А. “Современный бухгалтерский учет” Алматы 2000 г.
19. Соколов П.В. «Основы теорий бухгалтерского учета» Москва 2000 г.
20. Абишева Ж.А. Отчет о движений денежных средств – важнейшая форма финансовой отчетности. // Бух. Учет и аудит. 1999 г. -№5-ст 17-19.
21. Кинхузова К.К. Отчет о движений денежных средств исползуем. прямой метод. // Бюллетень бухгалтера. 2000 г. №7. ст. 14-16.
22. Бухгалтер бюллетені №7, 2000 жыл. 14-17 бет.
23. Бухгалтерлік есеп және аудит, №3, 2003 жыл. 3-11 бет.
24. Заочная школа бухгалтера. №6, 2004 г.
25. Бухгалтер. №2, 2000 г.
26. Весник предпринимателя. №8, 2002 г. ст. 5-9. Синдрикова Г.С.
27. Учет расходов и доходов. // заочная школа бухгалтера: 2000 г.
№4. ст. 2-30.