Загрузка страницы

Для Казахстана

Курсовые

Дипломные

Отчеты по практике

Расширенный поиск
 

Предмет: Криминалистика

Тип: Реферат

Объем: 30 стр.

Полный просмотр работы

Әйел қылмыстылығы және оны ескерту

Жоспар
1 Әйел қылмыстылығы және оны ескерту 3
2 Әйелдер қылмыстылығының жағдайы, динамикасы және құрылымы 4
3 Әйелдер қылмыстылығының себептерi 17
4 Әйелдер қылмыстылығын ескерту 25
Қорытынды 29
Әдебиеттер 30

1 Әйел қылмыстылығы және оны ескерту
Әйелдердiң қылмыстық мiнез-құлқы жеткiлiктi меңгерiлмеген. Сонымен қатар қоғамға қайшы, соның iшiнде әйелдердiң қылмыстық мiнездерi қоғамға, отбасына керi әсерiн тигiзiп жатыр. Әйелдер қылмыстылығы – қоғамның, оның рухының салауатты жүрiс –тұрысының көрсеткiшi, адамзат құндылығының негiзiне деген қатынасы.
Әйелдердiң бейәлеуметтiк жүрiс-тұрысы өсiп келе жатқан ұрпаққа салғырт әсерiн тигiзедi. Әйелдер мен кәмелетке толмағандар қылмыстылығының арасында тығыз байланыс бар.

2 Әйелдер қылмыстылығының жағдайы, динамикасы және құрылымы
Әйелдердiң қылмыстық жүрiс-тұрысы еркектердiң қылмыстылығынан көлемi және қылмыстың сипатымен, әдiсiмен және оны жасау құралымен қылмыстық қол сұғудағы құрбанды таңдаумен ерекшеленедi. Әйелдердiң қылмысына көбiнесе отбасылық-тұрмыстық және соған сәйкес жағдайлар жиi ықпал жасайды. Бұл ерекшелiктер қоғамдық қатынастардың жүйесiнде әйелдiң тарихи бейiмделген орнымен, оның әлеуметтiк рөлi және қызметтерiмен, оның биологиялық және психологиялық қабiлетiмен ерекшеленедi. Алайда әйелдердiң қылмыстық мiнезiнiң таралымын, сипаты және әдiстерi, қоғамға қауiптiiк дәрежесi өзгеруiне байланысты, әйелдердiң әлеуметтiк өмiр жағдайы мен өмiр салты өзгередi.

3 Әйелдер қылмыстылығының себептерi
Әйелдер қылмыстылығының мiнезi әлеуметтiк сипатқа ие. Олар қоғамның нақты тарихи өмiр жағдайларымен, қоғамдық қоғамдық қатынастар жүйесiндегi әйелдiң орнымен, оны рөлi және функцияларымен байланысты. Басқа да барлық қылмыстылық сияқты қоғамның әрқашан даму барысында жаратылған оны “әйелдiк” бөлшегi құтылусыз және айқын болады.

4 Әйелдер қылмыстылығын ескерту
Әйелдердiң қылмыстылығын ескерту әлi өз алдына ғылыми және тәжiрибелi мiндет ретiнде бөлiнген жоқ. Осымен оның оңтайлы шешiмi елде заңдылықты және тәртiптi нығайтады, қоғамда адамгершiлiкаясын тазартады, өсiп келе жатқан ұрпақтың тәрбиесiн жақсартады. Бiрақ бұл құқық бұзушылық түрiнiң алдыналуы, қылмыстылықпен күресудiң жалпы мәселесiнiң бiр бөлiгiнде сәттi бола алмайды. Ол үшiн бүгiнгi таңдағы әлеуметтiк-экономикалық қиыншылықтарды, елдiң езгiге түсiп жатқан, осы мәселесiн жеңу керек. Егер әйелдер еңбегiнiң жағдайы өзгермесе, қоғамда әлеуметтiк қысым төмендетiлмесе, егер олардың шынайы теңқұқыларымен қорғаулығы қамтамасыз етiлмесе болмайды.
Қылмысты жасаған немесе жасауы мүмкiндiгiне әйелдермен алдын ала жұмыстың негiзгi қағидалары ретiнде мыналар танылады:

Қорытынды
Алдағы уақытта қылмыстық өсуi мүмкiн, оның iшiнде әйелдердiң өйткенi “қылмыстылықпен ұтымды күресу болады тек қана, егер тұрақты экономикалық, әлеуметтiк-саяси қатынастар болса, ал олар бiзде жоқ” “См. Карпец И.И. Экономика и преступность. Зак/сть №3 1992, стр.50).
Сөйтiп, қоғамдық адамгершiлiк пен құқықтық тәртiптiң жағдайына әсер ететiн терiс процестер күшейетiндiгiне дайын болу керек. Бiз айтып кеткендей әйелдер арасындағы құқық бұзушылықтың деңгейi қылмыстылықтың бүтiндей өсуiне әсер етедi. Президенттiң Қазақстан халқына жолдауында тегiн айтылған емес: - “егер әйел отбасы мен қоғамда сыйлы болса, онда бiздiң ел үшiн қам жемеуге болады”.

Әдебиеттер
1. Криминология и профилактика преступности / Под ред. А. И. Алексеева. – М., 1989. 160-бет.
2. Кларк Р. Преступность в США. – М:; 1975. 69-бет.
3. Криминология и профилактика преступности / Под ред. А. И. Алексеева. – М., 1989. 160-бет.
4. Кларк Р. Преступность в США. – М:; 1975. 69-бет.
5. Герцензон А. А. Введение в советскую криминологию. – М., 1965. 127-бет.
6. Карпец И. И. Проблема преступности. – М., 1969.
7. Сахаров А. Б. Учение о личности преступника // Советское государство и право. – 1968, – N9, – 69-бет.
8. Кудрявцев В. И. Причины преступлений. – М., 1976.
9. Ной И. С. Методологическме проблемы советской криминологии. – Саратов. 1975. 85-754-беттер.
10. Личность преспупника и ее значение в изучкении преступности в условиях социалистического общества // Ученые записки Саратовского юридического института. Вып. ХVІ. 1969. 14-бет.
11. Бұл да сонда. 23-бет.
12. Дубинин Н. П., Карпец И. И. Кудрявцев В. Н. Генетика. Поведение. Ответственность. – М., 1989. 128-139-беттер.
13. Назарбаев Н. А. Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцевПослание Президента народу Казахстана. – Алматы, 1997.