Загрузка страницы

Для Казахстана

Курсовые

Дипломные

Отчеты по практике

Расширенный поиск
 

Предмет: Банктік ісі

Тип: Баяндама

Объем: 9 стр.

Полный просмотр работы

Машиналар мен құрал-жабдықтарды бағалау

Машиналар мен құрал-жабдықтарды бағалау үшін, негізгі қорлардың басқа элементтерін бағалауда қолданылатын базалық механизмдер мен тәсілдер қолданылады:

Бірінші екі тәсілді үшіншісіне қарағанда қарапайым деуге болады. Олар қатынастарға негізделіп, қарапайым жағдайларда күрделі экономика-математикалық есептерді талап етпейді. Бұл тәсілдерді қолданудағы негізгі проблемалар экономикалық емес, ақпараттық болып табылады. Аталған тәсілдердің әрқайсысының өз әдістері мен ақпараттық қамтамасыздандыруға өз талаптары және өзінің өте тиімді қолданыс аймағы бар.

Шығындық тәсіл құнды бағалауда мынау жағдайға сүйенеді: баға, құн және өзіндік құн арасындағы айырмашылықтарға қарамастан, нарықтың қатысушылары құн мен бағаны, өндіріс және сату шығындарымен байланыстырады. Сондықтан, шығындық тәсілді қолданғанда, белгілі бір объекті өңдіру үшін (қайта өңдіру), оны қолдану аймағына жеткізу мен құрастыру үшін қажетті барлық бағалық құнды шығынды тікелей немесе жанамалық есептеу арқылы анықталады.

Классификациялық көз-қарастан қарағанда, көпфакторлық статистикалық модельдер негізіндегі есепті, бір жағынан салыстырмалы тәсілдің бір тәсілі (одан шыққан баға, бағаланатын объектің нарықтық бағасы ретінде қарастырылады) ретінде қарастыруға болады; екінші жағынан, көпфакторлы модельдер негізіндегі есепті, шығындық тәсілге тән әдістердің ішіндегі біреуінің статистикалық модификациясы ретінде қарастыруға болады – нормативті-параметрлік; бөлшектік көрсеткіштер әдісі (берілген параметрге функционалдық тәуелділікті білдіреді).