Загрузка страницы

Для Казахстана

Курсовые

Дипломные

Отчеты по практике

Расширенный поиск
 

Предмет: Жерді пайдаланудың және қорғаудың мемлекеттік бақылау

Тип: Бақылау жұмыс

Объем: 28 стр.

Год: 2012

Полный просмотр работы

Жерді пайдаланудың және қорғаудың мемлекеттік бақылау


Жоспар
1 Жерді пайдаланудың және қорғаудың мемлекеттік бақылау 3
1.1 Жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылау 3
1.2 Жерді қорғау мен пайдалануға мемлекеттік бақылауды жүргізетін мемлекеттік органдар 8
1.3 Жерді пайдалану мен қорғау жөніндегі негізгі нормативті актілер 14
1.4 Жерді қорғау мен пайдалануды мемлекеттік бақылау жүргізудегі жерге орналастыру қызметінің рөлі 16
1.5 Жер заңдарын бұзғаны үшін жауапкершіліктер 18
1.6 Жер заңдарын бұзу түрлері 21
1.7 Жерді қорғау мен пайдалануды мемлекеттік бақылаудағы мемлекеттік инспектордың жұмыс тәртібі 23
1.8 Жерді қорғау мен пайдалануды мемлекеттік бақылаудың жылдық есептік құжаттарын толтыру 26
Әдебиеттер 28

1 Жерді пайдаланудың және қорғаудың мемлекеттік бақылау
1.1 Жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылау
Мемлекеттік бақылау бұл жерді ұтымды пайдалану мен жерді қорғау мақсатындағы жер заңнамасын орындауға бағытталаған шаралар жүйесі.
Жерді ұтымды пайдалану дегеніміз – топырақты сақтауды, өсімдік пен жануарлар дүниесін ұтымды пайдалануды қамтамасыз етуді, қоршаған ортаға әсер ететін кері процестерді шектеуді көздейтін жүйе.
Жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылау ҚР-ның Конституциясында, Жер кодексінде және нормативтік актілерде белгілеген ережелерге сәйкес мемлекеттік органдардың, жеке, заңды және лауазымды тұлғалардың ҚР жер заңнамасын орындаулы ҚР заңнамасың бұзышуларын табуды және жоюды, азаматтар мен заңды тұлғалардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіруді, жер учаскелерін пайдалану ережелерін сақтауды, жер кадастрын жүргізу мен жерге орналастырудың дурыстығы және жерді ұтымды пайдалану мен қорғау жөніндегі іс-шараларды орындауды қамтамасыз ету мақсатынды жүзеге асырылады.

1.2 Жерді қорғау мен пайдалануға мемлекеттік бақылауды жүргізетін мемлекеттік органдар
Жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылауды жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті орган мен олардың аумақтық органдары, сондай-ақ өз құзыреті шегінде өзге де уәкілетті органдар жүзеге асырады.
ЖПМҚМБ жүзеге асыратын өзге де мемлекеттік органдар мыналар болып табылады:
- қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган;
- жергілікті атқарушы органдар;
- санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органдары;
- сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган.
Бұл органдар келесі функцияларды атқарады:

1.3 Жерді пайдалану мен қорғау жөніндегі негізгі нормативті актілер
Біздің мемлекетте жер қатынастарын реттейтін нормативтік-құқықтық актілермен халық шаруашылығында жер ресурстарын ұтымды пайдалану, жерлерді тозудан және бүлінуден қорғау мақсатында жер –құқықтық режимімен мемлекет пен қоғамның мүдделерін қамтамасыз ететін белгілі жер құқық тәртібі белгіленген.
Осы актілер мемлекеттік еріктің жеткізушілері болып табылады, нормативтік сипаты бар,бірнеше рет қодануға көзделген, және барлық жеке және заңды тұлғалармен орындалуға міндетті болып табылады.
Олардың орындалуы мемлекеттік органдармен бақыланады, мемлекет тарапынан ұйымдастыру және материалдық жағынан, оның ішінде мәжбүрлеумен де қамтамасыз етіледі.

1.4 Жерді қорғау мен пайдалануды мемлекеттік бақылау жүргізудегі жерге орналастыру қызметінің рөлі
Жерге орналастыру шараларын, мемлекеттің барлық экономикалық жағдай шешу және жерді пайдалануды жақсатртуға бағытталған мемлекеттік жер реформалар, жерді қорғауды жақсарту, жерлерді пайдалану және шаруашылық механизмі құрам бөлігін құрайды.
Жерге орналастыру жоғарыда көрсетілген шараларды, құрастыру әдісімен, ғылыми жобалау периодымен, есептердің ұзақтылығымен қзара ерекшеленіп келетін, әртүрлі жобалар, схемаларды салыстыру жолымен шешеді.
ҚР барлық жерге орналастыру жұмыстары жерге орналастыру стационарлы қызметтерінде және МемҒӨОжер жүйесіндегі жерге орналастыру жөніндегі мемлекеттік жобалау институттарымен жүргізіледі.
Жер ресурстарын басқару жөніндегі Агенттігі мемлекеттік кәсіпорындарға қатысты мемлекеттік меншік пен мемлекеттік басқару құқығы субъектісінің функцияларын жүзеге асырады. Және ауыл шаруашылық аэрофото түсіру, геодезия және картография институты оның бөлімшелерімен жер ресурстарын және жер мониторингін жүргізумен айналысады.

1.5 Жер заңдарын бұзғаны үшін жауапкершіліктер
Жалпы жер заңнамасының барлық бұзушылықтары шартты түрде үш топқа бөлуге болады:
1) заңсыз жер иелену;
2) жер учаскелерін өз бетімен алып қою;
3) жерді ұтымды пайдаланудың заң талаптарын бұзу.
Бұзушылықтың бірінші тобына жерге қатысты барлық заңсыз жасалған мәмілелер, құзіретті органдармен жерге құқығын тапсырудың және ауысудың тиісті рәсімделмеуі, жер мәселелерін және т.б. шешуде өзінің қызмет өкілеттіктерін асыра қолдану жатады.

1.6 Жер заңдарын бұзу түрлері
Қолданыстағы жер заңнамасын бұзғаны үшін айыпты лауазымды тұлғалар және азаматтар жауакершіліктің мынадай түрлеріне тартылуы мүмкін:
- тәртіптік;
- материалдық (азаматтық – құқықтық);
- жер-құқықтық;
- әкімшілік;
- қылмыстық.
Тәртіптік жауапкершілік белгілі бір тұлғамен жерді ұтымды пайдаланумен және қорғаумен байланысты еңбекті міндеттерді орындамау үшін түседі.

1.8 Жерді қорғау мен пайдалануды мемлекеттік бақылаудың жылдық есептік құжаттарын толтыру
Мемлекеттік инспетор жер заңдарының бұзушылығын жойылғанын тексереді және жерге орналастыру қызметінің адамдарымен істелген нұсқауларды азаматтармен, кәсіпорындармен, ұйымдармен орындалғанын тексереді.
Жер заңын орындалуы туралы тексеру кітабын мемлекеттік инспектор жүргізеді. Бұл кітапта әкімшілік аудандар, қалалар, облыстар, республикада тексеру жүргізілген территориялардың жұмыстары тіркеледі.
Бұл тіркелген тізімдер айлық және кварталдық соңынан қатар желтоқсан айындағы құрылатын жылдық есептерді (отчет) құру кезіндеқажет.